Home

Het leven is soms moeilijk en zwaar. Dat heeft te maken met de ballast die jij met jou meesleept.

Iedereen draagt ballast met zich mee in meerdere of mindere mate in dit leven. Ballast zijn niet verwerkte ervaringen, emoties, gevoelens, gedachten, relaties, familielijnen, karma en meer.

Ben jij op zoek naar een eenvoudige makkelijke ondersteuning om dit te verwerken en te leven, zoals jouw leven bedoeld is, neem dan contact op via de groene knop ‘contact formulier’ of stuur een mailtje naar info@amhyo.nl. meer

Ik ben die ik ben
Ik ben goed zoals ik ben
Durf jij op zoek te gaan, naar jouw zijn?
Om te leven vanuit jouw hart?
Jouw essentie?

Amhyo