Gezond versus Ziek

“Ziekte is een schadelijke lichamelijke of psychische afwijking van een organisme. Meer specifiek is het een verstoring van de homeostase, het zelfregulerend proces waarbij biologische systemen hun stabiliteit bewaren door zich aan te passen aan de omstandigheden. Dit gaat vaak gepaard met symptomen die wijzen op de abnormale toestand.

Gezien de vele verschillende ziekten is een eenduidige definitie echter niet goed mogelijk en is een scherpe afbakening tussen ziekte en gezondheid niet altijd duidelijk.”      Bron: Wikipedia.

Ziek zijn
  • is het uit balans zijn van lichaam en geest * fysiek en mentaal.
  • is ontregeling van het zelf-herstellend vermogen van het lichaam.
Ontstaat door
  • persoonlijke aanleg.
  • voeding.
  • invloeden van binnenuit, zoals erfelijke ziekten, kanker, hart en vaatziekten, astma, eczeem, allergieën, enz.
  • invloeden van buitenaf, zoals een ongeval, trauma, kouvatten, verdriet.
  • leefomstandigheden, waaronder bijv de toxische belasting in het lichaam door inname van reguliere medicatie, vaccinaties, metalen, uitlaatstoffen, pesticiden, ook straling van zowel elektrosmog als wateraders en meer.

Wij, ons ego, laten ons regelmatig beïnvloeden door meningen en gebeurtenissen van buitenaf.

Op basis van al deze meningen en je eigen idee daarbij proberen wij als mens te voldoen aan een plaatje dat wij onszelf hebben opgelegd, hoe wij denken dat het goed is om te zijn.

Wil jij wel zo zijn? Wil jij voldoen aan alles waarvan anderen denken dat dat zo hoort? Is dit plaatje ook jouw plaatje of waarheid? Wil jou EGO dat, of wil jij, jouw innerlijke IK dat? Of wil jij leven zoals het voor jou goed voelt.

Jouw innerlijke Ik voelt veel dingen heel anders dan jouw Ego. Volgens jou Ego moet jij wel …., anders voldoe jij niet aan het plaatje wat jouw ouders, baas, partner of wie dan ook van jou verwachten.  Je wilt graag voldoen aan het plaatje dat iemand van jouw heeft, maar eigenlijk doe je dat voor hen en niet voor jezelf. Het is niet zoals jij het voelt, maar hoe je doet om geliefd te zijn. Je leeft niet vanuit je hart. Je leeft vanuit angst. Angst dat je niet aardig wordt gevonden. Omdat je dingen anders voelt of ervaart en niet aan hun ‘plaatje’ kunt voldoen als jij jezelf bent.

Dit is een vicieuze cirkel binnen jezelf. Telkens weer vind er een strijd plaats. Mede hierdoor raak je uit balans, dat uit zich in lichamelijk of mentaal ziek zijn.

Gebeurtenissen als trauma, ongeluk, scheiding, overlijden, enz. hebben in meer of mindere mate bewust en onbewust invloed op ons. Dit soort  gebeurtenissen brengen emoties met zich mee. Vaak is het heel moeilijk om emoties te accepteren en een plek te geven of om ze te verwerken en los te laten.