Consciousness Energy Shifting


CES is een compleet systeem va heling, verandering, transformatie, gebaseerd op de wetten van de quantumphysica en oude wijsheden.

In het nu gaan wij steeds meer naar een energetische wereld. Alles is energie en alles bestaat uit trillingen, golfbewegingen. De ruimte om je heen lijkt leeg. Deze is echter gevuld met energie (onzichtbaar voor ons fysieke oog). We leven in een tijd dat deze energie op een eenvoudige wijze voor iedereen beschikbaar is. Energiëen worden op velerlei wijzen toegepast. Deze wijze van energie toepassen is de meest eenvoudige en snelle manier om iets te bewerkstelligen.

CES is het maken van een meting in de energie om ons heen. Als wij deze meting koppelen aan een persoon dan krijgt deze persoon op dat moment de energie die hij nodig heeft om een bepaald fysiek, mentaal of ander probleem te gaan oplossen of om een wens te realiseren. Deze transformatie kan snel gaan of wat langer duren doordat er eerst andere verstorende factoren moeten worden opgelost.

Door de CES toe te passen komt de persoon dichter bij zichzelf, waardoor hij meer gaat leven vanuit intuïtie, vertrouwen, eigen kracht, het hart en vanuit liefde.

Jaren oude patronen of trauma’s kunnen worden getransformeerd. Er vinden diepe helende processen plaats. Uiteindelijk kom je weer terug bij jouw oermatrix, jouw blauwdruk. Onze oermatrix wordt door tal van gebeurtenissen en andere faktoren vervormd. Met CES transformeren we deze zogenaamde vervorming terug naar de oermatrix.

Amhyo

Open menu